ای‭ ‬پدر‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آسمانی،‭ ‬ نام‭ ‬تو‭ ‬مقدّس‭ ‬باد‭. ‬ پادشاهی‭ ‬تو‭ ‬بیاید‭. ‬ ارادۀ‭ ‬تو،‭ ‬چنانکه‭ ‬در‭ ‬آسمان‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود،‭ ‬ بر‭ ‬زمین‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رسد‭. ‬ نان‭ ‬روزانۀ‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬عطا‭ ‬فرما‭. ‬ و‭ ‬قرضهای‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬ببخش،‭ ‬ چنانکه‭ ‬ما‭ ‬نیز‭ ‬قرضداران‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‌بخشیم‭. ‬ و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آزمایش‭ ‬میاور،‭ ‬ بلکه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شرور‭ ‬رهاییمان‭ ‬ده‭. ‬ما‭ ,‬را‭ ,‬در‭ ,‬ما‭ ‬را‭ منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
روزنوشت های یک روانشناس majorin نعلینج فابریک یدک میهن دانلود 1 بیر موزیک اخبار سایت بلگ بیست تـله بـون کاش پروانه بودم...